februar 22, 2017

Pobuda mestnih gostincev za spremembo odloka o obratovalnem času

Zavod Koper Otok je 22. februarja 2017 na Mestno občino Koper poslal pobudo za spremembo odloka, ki ureja obratovalni čas gostincev. Trenutno veljavni odlok, sprejet leta […]