Mestni darilni bon

MESTNI DARILNI BON
STAREGA MESTNEGA JEDRA KOPER

Izkoristite novost v ponudbi v mestnem jedru Kopra! Mestni darilni bon lahko unovčite v več kot 20 trgovinah v centru mesta. Na prodaj je v TIC Koper v Pretorski palači na Titovem trgu v Kopru. Podprite lokalno in vaše bližnje obdarite z mestnim darilnim bonom.


Prodajna mesta

TIC Koper, Titov trg 3, Koper

Butik tiskovin, Čevljarska ulica 7, Koper


Unovčite vaš mestni darilni bon

Št. Prodajalna Naslov v Kopru Dejavnost
1 Antikvariat Libris Repičeva 13 Knjigarna
2 Butik tiskovin Čevljarska 7 Tiskovine
3 Cafe Calypso Pristaniška 3 Bar
4 Domek Dimnikarska 13 Oprema za dom
5 Feština Dolinska cesta 1B Party shop
6 Frizerski Salon Žana Garibaldijeva 5 Frizerstvo
7 Istranka Ukmarjev trg 7 Spominki, turistična agencija
8 Knjigarna Libris Prešernov trg 9 Knjigarna
9 Manufaktura Pristaniška 23 Oblačila
10 NoVello Pristaniška 3 Fotoepilacija
11 OVS Pristaniška 4 Oblačila
12 Pašta butik testenin Pristaniška 21 Sveže testenine
13 Slaščičarna Dehar Čevljarska 5 Slaščičarna, bar
14 Steklarna Rogaška Čevljarska Kristal, spomninki
15 TIC Koper Titov trg 3 Spominki
16 Tigga Čevljarska 38 Oblačila
17 Tigga Gentleman Župančičeva 30 Oblačila
18 Topolino Kids Čevljarska 7 Oblačila
19 Trgovina I & M Čevljarska 8 Obutev
20 Trgovina Yala Čevljarska 11 Oblačila
21 Urastvo Štimec Čevljarska 32 Urarstvo
22 Zlatarna Kačinari Čevljarska 40 Zlatarna
23 Zlatarna Nela Čevljarska 4 Zlatarna
24 Zlatarna Tomovski Čevljarska ulica 22 Zlatarna
25 Žaklin Dermoestetika Pristaniška ulica 2 Kozmetični salon
26 Pizzerija Atrij Čevljarska ulica 7 Restavracija
27 Kavarna Triglav Pristaniška ulica 5 Bar
28 Costadoro Caffe Pristaniška ulica 3 Bar


Splošni pogoji poslovanja z mestnimi darilnimi boni mesta Koper

Splošni pogoji urejajo pravice in obveznosti iz naslova mestnih darilnih bonov starega mestnega jedra Kopra. Splošni pogoji zavezujejo izdajatelja darilnega bona, tj. Zavod Koper Otok, P.P. 615, 6000 Koper (v nadaljevanju ZKO), vse partnerje v projektu, tj. posamezne trgovine in druge lokale, kjer je možno unovčiti darilne bone, ter kupce darilnih bonov. Kupci darilnih bonov z nakupom le teh sprejemajo te splošne pogoje.

1. Opredelitev darilnega bona
Darilni bon je prenosljiv vrednostni papir, opremljen s serijsko številko, datumom izdaje in žigom ter podpisom prodajnega mesta. Prodajno mesto darilni bon kupcu izda proti plačilu. Partnerji v projektu, tj. posamezne trgovine in drugi lokali navedeni na spletni strani www.koperotok.si, so obvezani sprejeti darilni bon kot plačilo za blago ali storitve.

Darilni bon se izdaja v vrednosti desetih evrov (10,00 €). Darilne bone je možno kupiti le z gotovino. Ob nakupu darilnega bona kupec prejme blagajniški prejemek, s katerega je razvidno število kupljenih darilnih bonov, njihove serijske številke in datum prodaje.
Veljavnost darilnega bona ni omejena.

Mestni darilni bon je možno kupiti v Turistično informacijskem centru Koper v Pretorski palači (Titov trg 3, 6000 Koper) in na drugih prodajnih mestih, objavljenih na spletni strani www.koperotok.si.

2. Obveznosti partnerjev v projektu
Vsi partnerji v projektu, to so posamezne trgovine in drugi lokali, ki imajo urejeno pogodbeno razmerje z ZKO in so navedeni na spletni strani www.koperotok.si, so obvezani sprejeti darilni bon kot plačilo za blago in storitve, ki jih ponujajo.

3. Pravice imetnika mestnega darilnega bona
Imetnik mestnega darilnega bona lahko slednjega unovči pri vseh partnerjih v projektu za nakup blaga in storitev. Mestnih darilnih bonov ni mogoče zamenjati za gotovino. Imetnik ne more dobiti izplačanega preostanka vrednosti darilnega bona. Če imetnik pri partnerju opravi nakup, ki je višji od vrednosti darilnega bona ali darilnih bonov v njegovi posesti, mora razliko doplačati.

4. Druge določbe
Veljavni so le mestni darilni boni, ki niso poškodovani. Na darilne bone ni dovoljeno ničesar pisati, črtati ali popravljati, sicer se tak mestni darilni bon šteje kot neveljavni. Neveljavnih darilnih bonov partnerji niso dolžni sprejeti.

Ob sumu ponarejanja, goljufije ali drugih nepravilnostih pri poslovanju z mestnimi darilnimi boni njihovo unovčevanje ni možno. V takem primeru se obvesti uradne osebe.

Splošni pogoji poslovanja z mestnimi darilnimi boni so objavljeni na spletni strani www.koperotok.si in na vseh prodajnih mestih, v veljavo stopijo z dnevom objave. ZKO si pridržuje pravico do spreminjanja splošnih pogojev poslovanja z mestnimi darilnimi boni.

Morebitni spori med strankami, vezani na mestne darilne bone, se rešujejo sporazumno. V nasprotnem primeru je pristojno sodišče v Kopru.

Splošni pogoji DARILNI BON