Pobuda mestnih gostincev za spremembo odloka o obratovalnem času

Poročni sejem v Kopru – vabilo k sodelovanju
januar 25, 2017
Nov vodič po ponudbi mestnega jedra za tuje turiste
marec 23, 2017

Pobuda mestnih gostincev za spremembo odloka o obratovalnem času

Zavod Koper Otok je 22. februarja 2017 na Mestno občino Koper poslal pobudo za spremembo odloka, ki ureja obratovalni čas gostincev. Trenutno veljavni odlok, sprejet leta 2000 in nazadnje spremenjen leta 2002, namreč ne odraža turističnega razvoja mesta Koper, ki narekuje potrebo po možnosti podaljšanega obratovanja gostinskih lokalov v mestnem središču v času trajanja turistične sezone.

 

Pobuda je bila poslana v vednost tudi strankam v mestnem svetu, v njej pa Zavod Koper Otok predlaga spremembo odloka na način, da se v času trajanja turistične sezone omogoči podaljšano obratovanje lokalov, ki obratujejo na območju starega mestnega jedra.

Po mnenju Zavoda Koper Otok, ki povezuje preko 50 podjetij iz centra mesta, bi tovrstna sprememba pomembno prispevala k oživljanju mestnega središča in k administrativni razbremenitvi tako podjetij kot tudi občine. Poslana pobuda je v celoti dostopna spodaj.

Pobuda mestnih gostincev - obratovalni čas