Praznični nakupi v mestu 2019 (nagradno žrebanje)

Otroški festival 2019
oktober 19, 2019
Poročni sejem Koper 2020
februar 12, 2020

Praznični nakupi v mestu 2019 (nagradno žrebanje)

SPLOŠNI POGOJI IZVEDBE PRODAJNE AKCIJE PRAZNICNI NAKUPI V MESTU 2019

1. Pristopni kupon

Pristopni kupon (v nadaljevanju KUPON) PRAZNIČNI NAKUPI V MESTU 2019
imetnikom ob njegovi predložitvi zagotavlja naslednje pravice:
a) Z uporabo KUPONA se nakupi imetnika seštevajo. Za vsak nakup v višini 10 EUR
imetnik prejme en žig
b) Ob izpolnitvi KUPONA s štirimi žigi lahko imetnik sodeluje v žrebanju novoletnih
nagrad.
c) Zbiranje žigov na KUPONU ima časovno omejitev in sicer se žigi zbirajo v času
od 29.11.2019 do 6.1.2020.
d) Zbiranje žigov poteka pri članih Zavoda Koper otok (v nadaljevanju ZKO), ki so
navedeni na pristopnem kuponu in sicer:
1 Atelje Terracotta, Mojca Mihael, s.p.
2 Bander Bar, Mojca Krhin, s.p.
3 Boutique Napoleon, Irena Baronik, s.p.
4 Etnika Slog d.o.o.
5 Konfeterija Danev
6 Frizerski salon Žana, Žana Budan, s.p.
7 Labirint, Olivera Gorenc s.p.
8 Audaks d.o.o. Loggia Caffe
9 Nogavica, Anita Dželilović s.p.
10 Manufaktura, d.d.
11 Masterfin d.o.o., La Cotonniere
12 Museum bar, Doris Božič, s.p.
13 Pizzerija Atrij, d.o.o.
14 Pokrajinski muzej Koper
15 Soline Pridelava soli, d.o.o., Trgovina na Škalinah
16 Pami d.o.o. (ARS)
17 Zlatarna Nela, Nela Stipančič, s.p.
18 Zlatarstvo Stefanovski, Rikard Stefanovski, s.p.
19 Bilon, d.o.o. – Butik Extreme
20 Foto Belvedere, Patrick Radovac, s.p.
21 Libris d.o.o.
22 Chai čajnica Koper, Agencija Terra Mellitus
23 Zlatarna Kačinari
24 Zlatarna Tomovski, Ambroz Tomovski s.p.
25 Istranka, d.o.o.
26 Global d.o.o. (Sladoledarna)
27 Slaščičarna Dehar
28 Oviesse, Gea Management d.o.o.
29 Lepi spomini, antikvariat, Ljubica Palija s.p.
30 Steklarna Rogaška
31 Nackle d.o.o. (Kavarna Triglav, Cafe Costadoro)
32 Yala, Bela Strela d.o.o.
33 Pitarello; Pittarosso d.o.o.
34 Urarstvo Štimec, Alen Štimec s.p.
35 Trgovina s konceptom Viktoria, Romana Forjan s.p.
36 Art Boutique, Vesna Drljača s.p
37 Lazar d.o.o. (Bar Calypso, Dermoestetika Žaklin)
38 Društvo Tomos
39 Kioma beautique
40 Agencija Terra Mellitus d.o.o.

h) Upoštevajo se vsi nakupi na glede na način plačila.
i) Imetnik KUPONA Zavoda Koper Otok je lahko vsaka oseba, ki izpolnjuje temeljne
pogoje pridobitve KUPONA.
j) Pridobitelj KUPONA je dolžan izpolniti vse potrebne podatke, ki so navedeni na
KUPONU in so pomembni za sodelovanje pri nagradnem žrebanju.
k) Zavod Koper otok, se obvezuje, da bo pridobljene osebne podatke s KUPONA
potrebne za sodelovanje pri žrebanju nagrad uporabljal v skladu z določili Zakona
o varstvu osebnih podatkov.
l) Izdajatelj KUPONA si pridržuje pravico do spreminjanja pravil.
S sprejemom teh splošnih pogojev posameznik pristaja na te splošne pogoje in
njihovo uporabo.
KUPON je kartonček v velikosti amerikanke, s prostori za zbiranje žigov. In
seznamom prodajnih mest, kjer z nakupom lahko pridobi en žig Izdajatelj KUPONA
ni odgovoren za morebitne zlorabe in ni dolžan preverjati identitete prinosnika
pristopnega KUPONA.

2. Izdajatelj

Izdajatelj in lastnik KUPONA je Zavod Koper otok, Župančičeva 18 , 6000 Koper (v
nadaljevanju: ZKO)

3. Imetnik KUPONA

KUPONA lahko pridobi vsaka poslovno sposobna fizična oseba, ki je opravila prvi

nakup v VIŠINI 10 € V eni izmed navedenih prodajnih mest v teh splošnih pogojih.
Osebe, mlajše od 18 (osemnajst) let, KUPONA ne morejo pridobiti enako velja za
pravne osebe.
Imetnik KUPONA jamči, da je posredoval resnične podatke za namen sodelovanja pri
nagradnem žrebanju. ZKO ne odgovarja, če mu prijavitelj ali imetnik posreduje
netočne, napačne ali tuje podatke.

4. Pridobitev KUPONA

KUPON je mogoče pridobiti z izpolnitvijo in podpisom tiskanega KUPONA, ki je na
voljo v vseh navedenih prodajnih mestih ter sprejemom splošnih pogojev.
Pri podpisu KUPONA je potrebno posredovati naslednje osebne podatke:
1. ime in priimek,
2. naslov, poštno številko in kraj bivanja,
3. naslov elektronske pošte,
4. telefonsko ali GSM številko,
5. Podpis imetnika.
KUPON je mogoče uporabljati takoj ob posredovanju podatkov in njegovim
podpisom. Imetnik ob prvem nakupu v eni izmed navedenih prodajaln nad 10 €
prejme en žig.
KUPON lahko prejme oseba s prebivališčem na območju Republike Slovenije.

5. Pravice in obveznosti imetnika KUPONA

KUPON lahko imetnik uporablja na prodajnih mestih navedenih na KUPONU. Imetnik
lahko KUPON uporablja za nakup blaga za lastno uporabo.
Ugodnosti iz kupona so prilagojene za akcijo PRAZNIČNI NAKUPI V MESTU, ki
traja 29.11.2019 do 6.12.2020.
Imetnik KUPONA ima pravico sodelovati v nagradnem žrebanju, ki bo 15.1.2020, pri
čemer mora KUPON izpolnjevati vse potrebne pogoje in sicer:
– Izpolnjeni morajo biti vsi osebni podatki imetnika KUPONA,
– KUPON mora biti podpisan s strani imetnika,
– V poljih namenjenih za žig mora biti odtisnjen žig posameznega člana ZKO, pri
katerem poteka ta akcija in je bil opravljen nakup,
– Ob vsakem žigu mora biti navedena številka računa izdajatelja računa oziroma
člana ZKO pri katerem je bil opravljen nakup ter datum nakupa,
– Žigi morajo biti pridobljeni pri štirih različnih članih ZKO v času ko poteka
akcija in sicer od 29.11.2019 do 6.1.2020.

Ob izpolnitvi navedenih pogojev ima imetnik KUPONA pravico sodelovati pri
nagradnem žrebanju. V primeru, da eden izmed navedenih pogojev ni izpolnjen je
KUPON neveljaven in imetniku ne omogoča sodelovanja pri žrebanju.
Imetnik KUPONOM lahko pri nagradnem žrebanju sodeluje le z enim KUPONOM.
Izdajatelj ne odgovarja za morebitna neskladja med pričakovanji imetnika in rezultati
nagradnega žrebanja.

6. Izguba, uničenje ali kraja KUPONA

V primeru izgube, uničenja, poškodbe ali kraje KUPONA ali ko želi imetnik KUPONA
nov KUPON, imetnik izpolni in podpiše nov KUPON, ga prejme na enem izmed
prodajnih mest ZKO v času izvajanja akcije.
V primeru, da je KUPON imetniku odtujen, izdajatelj ne prevzema odgovornosti za
koriščenje ugodnosti KUPONA s strani tretjih oseb ali morebitne druge zlorabe s
strani tretjih.

7. Obdelava osebnih podatkov

7.1. Pridobitev podatkov
KUPON je mogoče pridobiti le pod pogojem, da prijavitelj Zavodu koper otok na
KUPONU posreduje naslednje točne osebne podatke, ki se nanašajo nanj:
1. Ime in priimek,
2. Naslov, Poštna številka in kraj bivanja,
3. elektronski naslov in
4. številko mobilnega ali stacionarnega telefona,
5. Lastnoročni podpis.
Pri posredovanju podatkov za pridobitev KUPONA ali pri kasnejših spremembah
podatkov lahko vsaka fizična oseba odda le en aktualen elektronski naslov in le eno
aktualno številko telefona. Posamezen elektronski naslov oziroma posamezna
številka telefona se v bazi imetnikov KUPONA lahko vodi le pri enem imetniku
KUPONA. ZKO te podatke potrebuje za komuniciranje z imetnikom in obveščanje o
rezultatih nagradnega žrebanja.
7.2. Vrste podatkov in nameni njihove obdelave
S predložitvijo KUPONA ob uveljavljanju pravic iz KUPONA, izdajatelj ob izdaji
KUPONA zabeleži podatke o posameznem nakupu ( datum nakupa in številko
računa). Izdajatelj te podatke potrebuje, da:
1.  imetnikom zagotavlja uveljavljanje pravic iz imetništva KUPONA,

2. preverja skladnost uporabe KUPONA s temi splošnimi pogoji;
7.3. Pravica do ugovora
Imetnik KUPONA lahko kadarkoli trajno ali začasno ugovarja obdelavi podatkov:
1. za namen uporabe podatkov za druge namene, kot je sodelovanje v
nagradnem žrebanju,
Imetnik lahko obdelavi ugovarja:
1. pisno na naslov Zavod Koper otok, Župančičeva 18, 6000 Koper
2. pisno po elektronski pošti na naslov: kopercenter@gmail.com
Na način iz prejšnje točke lahko imetnik tudi spremeni nastavitve glede kanalov,
preko katerih želi prejemati obvestila (elektronska pošta, naslov, SMS/MMS).
Izdajatelj bo v primeru ugovora iz podpisanih Splošnih pogojev oziroma spremembe
nastavitve kanalov obveščanja iz prejšnjih odstavkov teh Splošnih pogojev preprečil
obveščanje najkasneje v roku 15 dni od prejema ugovora oziroma spremembe
nastavitev imetnika.
Imetnik ne more ugovarjati drugim namenom obdelave osebnih podatkov, ki se
nanašajo nanj, v zvezi z uporabo KUPONA, razen na način, da odstopi od imetništva
KUPONA in s tem izgubi pravico pri nagradnem žrebanju v skladu s temi splošnimi
pogoji.
7.5. Uporabniki osebnih podatkov
Izdajatelj osebnih podatkov imetnikov KUPONA ne posreduje tretjim, razen, s pisno
osebno privolitvijo oziroma pooblastilom imetnika KUPONA.
7.6. Rok hrambe osebnih podatkov
Izdajatelj bo osebne podatke imetnika KUPONA hranil dokler se ne zaključi prodajna
akcija PRAZNIČNI NAKUPI V MESTU, v primeru preklica KUPONA s strani
izdajatelja pa od preklica dalje.
7.7. Informacije o pravicah v zvezi z varstvom osebnih podatkov
Imetnik KUPONA ima pravico, da pisno na sedež Zavod Koper otok, Župančičeva
18, 6000 Koper ali po e-pošti na naslov: kopercenter@gmail.com , zahteva dostop do
podatkov, ki se nanašajo nanj. Na enak način lahko uveljavlja pravico do omejitve
obdelave, izbrisa podatkov in prenosljivosti. Pravico do ugovora ali do popravka
lahko imetnik uveljavlja v skladu z določili teh Splošnih pogojev.

7.8. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v Zavodu Koper otok je direktor
Zavoda Koper otok.

8. Veljavnost KUPONA

KUPON velja za čas izvedbe prodajne akcije PRAZNIČNI NAKUPI V MESTU ali do
odstopa imetnika od imetništva KUPONA. Izdajatelj si pridržuje kadarkoli
enostransko preklicati ali omejiti veljavnost KUPONA v primeru, da imetnik krši te
Splošne pogoje ali preneha poslovati.

9. Obračun davka

Dobitek v nagradnem žrebanju je po 3. točki tretjega odstavka 105. Zakona o
dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št, 13/11 – UPB7, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF,
75/12 in 94/12) obdavčen kot drugi dohodek, če njegova vrednost presega 42 eurov.
V tem primeru je potrebno v skladu z določbo prvega odstavka 131. in prvega
odstavka 108. člena ZDoh-2 izračunati in plačati akontacijo dohodnine po stopnji
25% od vrednosti dobitka.
Izračun in plačilo akontacije dohodnine se izvede v skladu z drugim odstavkom 126.
člena ZDoh-2 in prvim odstavkom 58. in 59. člena Zakona o davčnem postopku –
ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4, 32/12 in 94/12), pri čemer prejemnik
nagrade organizatorju povrne del stroškov nagrade, ki se nanašajo na plačilo
akontacije dohodnine.

10. Končne določbe

Ti splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.koperotok.si in FB strani . ZKO si
pridržuje pravico do spremembe ter dopolnitve teh Splošnih pogojev o katerih bodo
imetniki KUPONA obveščeni preko spletne strani. Morebitne spore med imetnikom in
izdajateljem kartice rešuje pristojno sodišče v Kopru.

Zavod Koper otok November 2019