Tudi v letu 2017 delavnice za spodbujanje sodelovanja v mestnih jedrih

Nov vodič po ponudbi mestnega jedra za tuje turiste
marec 23, 2017
Delavnica o managementu mestnih središč v Postojni
junij 14, 2017

Tudi v letu 2017 delavnice za spodbujanje sodelovanja v mestnih jedrih

Po uspešni izvedbi 9 regijskih delavnic na temo managementa mestnih središč (MMS) v letu 2016 bo Zavod Koper Otok v sodelovanju z Mestno občino Koper projekt nadaljeval tudi letos. Med junijem in novembrom bo tako izvedenih še 6 delavnic in izobraževanj z namenom prenosa dobrih praks na področju oživljanja mestnih jeder preko sodelovanja lokalnih trgovcev in gostincev ter občinskih uprav.

Koper je eno izmed prvih mest, ki je v Sloveniji pričelo z aktivnostmi na področju MMS. Po pilotnem projektu leta 2010, v katerem so poleg Mestne občine Koper sodelovale še Mestna občina Ljubljana in Mestna občina Celje ter Podjetniško trgovska zbornica GZS, je bilo ustanovljeno prvo združenje trgovcev in gostincev iz mestnega jedra, ki se je preoblikovalo v Zavod Koper Otok. Ta danes šteje preko 55 lokalnih ponudnikov, ki sodelujejo v skupnih aktivnostih za privabljanje novih obiskovalcev in za oživljanje mestnega jedra. V okviru podpore in sodelovanja z Mestno občino Koper so se v zadnjih letih izvedli številni projekti, od izobraževanj za mestne trgovce, izvedbe raznih prireditev, znižanja najemnin poslovnih prostorov, skupnega dovoljenja za javno površino, do raznoraznih promocijskih aktivnosti, ki krepijo konkurenčnost trgovin in butikov v mestnem jedru.

Dobro prasko iz Kopra je prepoznala tudi država, ki je v letu 2016 finančno omogočila izvedbo devetih regijskih delavnic in izobraževanj s ciljem širjenja modela sodelovanja med občinsko upravo in lokalnimi podjetniki po drugih slovenskih mestih. Na podlagi uspešne izvedbe in nadaljnjega interesa slovenskih mest se projekt nadaljuje tudi letos. Med junijem in novembrom se bo koprska dobra praksa sodelovanja predstavila na šestih dodatnih delavnicah. Prvi dogodek bo 5. junija na Jesenicah, 20. junija pa še v Postojni.

 

Aktivnost financirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in javna agencija SPIRIT Slovenija.