Uspešno zaključen projekt spodbujanja sodelovanja v mestnih jedrih

Vabilo za sodelovanje na Miklavževem sejmu in Magičnem decembru v Kopru
november 11, 2016
Poročni sejem v Kopru – vabilo k sodelovanju
januar 25, 2017

Uspešno zaključen projekt spodbujanja sodelovanja v mestnih jedrih

Zavod Koper Otok je v sodelovanju z Mestno občino Koper zaključil 6-mesečni projekt spodbujanja sodelovanja v mestnih jedrih. V okviru projekta so v devetih mestih izvedli devet izobraževanj-delavnic na temo pristopa managementa mestnih središč (MMS), kjer so bile predstavljene dobre prakse iz tujine in Slovenije ter prednosti sodelovanja občinskih uprav in mestnih podjetnikov pri oživljanju mestnih središč. Ob koncu projekta je bila pripravljena tudi raziskava, ki je potrdila široko podporo uvajanju tovrstnega sodelovanja po Sloveniji.

srce-mojega-mesta-banner

Mestna občina Koper je kot ena izmed prvih v Sloveniji pričela spodbujati sistematično povezovanjem in sodelovanje z mestnimi trgovci in gostinci. Od prvega pilotskega projekta leta 2010 se je sodelovanje razvilo do te mere, da je Koper prepoznan kot primer dobre prakse v Sloveniji. Mestni podjetniki so povezani v Zavod Koper Otok, preko katerega uresničujejo skupne cilje in interese ter izvajajo skupne projekte. Večletno sodelovanje Mestne občine Koper in Zavoda Koper Otok je obrodilo številne sadove, med drugim je bil sprejet ukrep znižanja najemnin v mestnem jedru, uvedena je bila kartica doživetij Koper Card, vsako leto se izvedejo različne prireditve mestnih trgovcev, ki jih Mestna občina Koper sofinancira (Modna revija, Otroški festival, Poročni sejem, Miklavžev sejem, itd.), izvajajo se izobraževanja za trgovce in gostince, tu so še številne skupne promocijske akcije in tiskovine, enotno dovoljenje za uporabo javne površine in še veliko več. Izvajanje managementa mestnega središča je kot dober in inovativen projekt prepoznala tudi Evropa, saj je Mestna občina Koper lani za to prejela posebno evropsko priznanje (European Enterprise Promotion Award).

Da je lahko tak pristop prava pot do živih in živahnih mestnih središč se strinja tudi javna agencija SPIRIT oziroma Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Z namenom spodbujanja in širjenja tovrstnega sodelovanja tudi po drugih mestih v Sloveniji je Zavod Koper Otok v sodelovanju z Mestno občino Koper izvedel devet regijskih izobraževanj in delavnic na temo managementa mestnih središč. Na dogodkih je bil predstavljen sam koncept MMS, govora je bilo o primerih dobrih praks iz tujine in Slovenije, zaključek pa je potekal v obliki razprave med predstavniki podjetnikov in občinskih uprav o možnostih za nadaljnji razvoj sodelovanja. Od meseca maja do oktobra so si kronološko sledile delavnice v Kranju, Črnomlju, Škofji Loki, Slovenj Gradcu, Kamniku, Krškem, Mariboru, Murski Soboti in na Ptuju.

Odziv tako podjetnikov iz mestnih središč kot predstavnikov občin je bil spodbuden in je pokazal splošno podporo uvajanju sodelovanja MMS v slovenskih mestih. Ugotovljeno je bilo, da vsa mesta že izvajajo številne aktivnosti za revitalizacijo mestnih središč in da je potencial prisoten povsod, pogosto pa manjka le element povezovanja, komunikacije in ustaljenega sodelovanja, ki se ga lahko doseže preko modela MMS. Veliko podporo uvajanju tega pristopa je potrdila tudi raziskava, ki jo je Zavod Koper Otok pripravil z anketiranjem udeležencev delavnic. Mnenje slednjih je bilo širom države enotno – management mestnih središč in sodelovanje med občino ter mestnimi podjetniki je ne le zaželeno, temveč tudi nujno pri oživljanju mestnih središč.

[button_icon icon=”book-open-bookmark” url=”https://www.koperotok.si/wp-content/uploads/2016/11/Evalvacija-TCM-V3.pdf” blank=”true” size=”big”]Evalvacija – podpora MMS[/button_icon]

20160825_111802