Izobraževanja za TCM sodelovanje

Nov vodič mestnih trgovcev za turiste s potniških ladij
maj 11, 2016
Uspešno izvedena prva TCM delavnica v Kranju
junij 2, 2016

Izobraževanja za TCM sodelovanje

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo s financiranjem izobraževanj prispevalo k spodbujanju modela TCM (Town Centre Management) v slovenskih mestih.

MGRT_slo

Spirit LOGO

Spremenjene potrošniške navade in porast nakupovalnih centrov, so v številnih mestnih središčih povzročile zaton trgovske in drugih dejavnosti. Prazni poslovni prostori in upad obiska lokalnih prebivalcev predstavljajo izziv za marsikateri kraj, žal pa ta problematika ni omejena le na Slovenijo. V Evropi se je iz praktičnih potreb razvil pristop TCM (Town Centre Management), ki temelji na sodelovanju javnega in zasebnega sektorja, oziroma mest in mestnih podjetnikov, za oživljanje mestnih središč. Ravno povezovanje manjših ponudnikov, ob podpori občinskih uprav, lahko pripomore k večjemu obisku  le-teh in odpiranju novih trgovin.

Model sodelovanja TCM, oziroma management mestnih središč, se izvaja tudi v Sloveniji, kjer je primer dobre prakse oživljanje mestnega jedra v Kopru. V sodelovanju s Podjetniško trgovsko zbornico (PTZ) GZS in Regionalnim razvojnim centrom Koper je Mestna občina Koper že leta 2011 pričela s pilotnim projektom TCM, v katerega sta bila vključena tudi Celje in Ljubljana. Iz sodelovanja z mestnimi trgovci se je razvil Zavod Koper Otok, ki danes združuje več kot 55, večinoma manjših trgovin in lokalov. Povezani koprski ponudniki, v partnerstvu z mestno občino, organizirajo posebne prireditve, izdajajo skupne brošure ter izvajajo številne projekte z namenom oživitve starih mestnih ulic. Koprski model TCM je lani prejel tudi posebno evropsko priznanje EEPA (European Enterprise Promotion Award), kar priča o pravilni usmeritvi povezovanja majhnih podjetij v centru mesta.

Uspehe našega pristopa (TCM za oživljanje mestnih jeder) je prepoznala tudi država, ki želi lokalno dobro prakso prenesti na nacionalni nivo. Javna agencija SPIRIT in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) bosta v letu 2016 financirala projekt spodbujanja in širitve takega modela tudi po drugih krajih v Sloveniji. V okviru projekta bo Zavod Koper Otok prenašal dobro prakso in izkušnje v druge kraje, na osmih posebnih izobraževanjih in delavnicah, namenjenim ponudnikom iz mestnih središč in predstavnikom občinskih uprav. S prikazom in informiranjem o razvoju modela TCM v tujini ter izvajanjem takega sodelovanja v Sloveniji, želi MGRT spodbuditi tako javni kot zasebni sektor k večjemu sodelovanju pri oživljanju mestnih središč. Ob tem bo MGRT, v sodelovanju s PTZ GZS, kot nadgradnjo izobraževanj po različnih krajih, jeseni izpeljal mednarodno konferenco na temo managementa mestnih središč. Srednjeročni cilj je uvedba managementa mestnih središč na nacionalnem nivoju, že sedaj pa deluje neformalna mreža petnajstih mest, aktivnih na tem področju.

Prva delavnica za mestne trgovce in člane občinskih uprav bo v torek, 31. maja 2016,ob 11. uri v Vojnomirovi dvorani ob gradu Khislstein v Kranju (Tomšičeva 42). Do sredine poletja bodo sledile tovrstne delavnice tudi v drugih regijah (Murska Sobota, Ptuj, Črnomelj in Piran), še tri izobraževanja pa se obetajo jeseni.

Logo