Miklavžev sejem v Kopru – razpis

Titov trg zasijal v luči Modne revije
september 13, 2015
Vabilo na predavanje o davčnih blagajnah
oktober 19, 2015

Miklavžev sejem v Kopru – razpis

Tudi letos bo Zavod Koper Otok izvedel Miklavžev sejem na Titovem trgu v Kopru. Letošnja, že tretja izvedba sejma, bo potekala od 4. do 6. decembra, med 12. in 20. uro. Zainteresirane vabimo k prijavi na razpis za sodelovanje na sejmu.

Na sejem se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti. Rok prijave je 20. 11. 2015, do 12. ure. Zaradi omejenega števila stojnic, ki jih prizorišče lahko sprejme, vzpodbujamo zgodnje prijave. V primeru zapolnitve vseh razpoložljivih stojnic, na sejmu jih pričakujemo nekaj čez 30, bo razpis predčasno končan. Prijave sprejemamo na e-mail naslovu koper.center@gmail.com ter na naslovu P.P. 615, 6000 Koper, pri čemer je obvezno hkrati poslati obvestilo po e-pošti o poslani prijavi.

[button_icon icon=”document-pdf-text” url=”https://www.koperotok.si/wp-content/uploads/2015/10/Prijavnica-Miklavžev-sejem-2015.pdf” size=”big” colour=”red”]PRIJAVNICA[/button_icon]

Pred prijavo preberite pogoje sodelovanja, vključene v prijavnico. Vrste prijav in cena sodelovanja na Miklavževem sejmu:

  1. Člani Zavoda Koper Otok – brezplačno.
  2. Najem prodajne stojnice – 50,00 €.
  3. Najem gostinske stojnice – 100,00 €.
  4. Neprofitne in partnerske organizacije – brezplačno.

Za vse prijave velja še plačilo kavcije za resnost sodelovanja v višini 50,00.

DLJ_7742

V soboto, 5. 12., bo na Titovem trgu vzporedno potekala še prireditev “Prižgimo novoletne luči” s prihodom Sv. Miklavža. Spremljevalni program v omejenem obsegu bo potekal tudi v petek in nedeljo. Za vsa vprašanja v zvezi z izvedbo sejma smo na voljo preko e-naslova koper.center@gmail.com

[toggle title=”Pogoji sodelovanja”]

1. Splošna določila

Organizator sejma je Zavod za trajnostni razvoj Kopra »Koper otok«, s sedežem na naslovu Župančičeva ulica 18, 6000 Koper, matično številko 6315119 in davčno številko 68420897. Sejem bo potekal v petek,  soboto in nedeljo, tj. od 4. – 6. 12. 2015, od 12. do 20. ure na Titovem trgu v Kopru.

Na sejmu lahko sodelujejo razstavljavci, katerih razstavni predmeti ustrezajo zakonskim določilom ter ponujajo enega ali več izdelkov, ki se uvrščajo v naslednje prodajne programe:

a)       Prodajna stojnica – ROKODELSKI IZDELKI, DARILNI PROGRAM, TISKOVINE, TEKSTILNI IZDELKI;

b)       Gostinska stojnica – KUHANO VINO, TOPLI NAPITKI, OSTALA PIJAČA, SLADICE, DEGUSTACIJA HRANE (degustacijske porcije).

Izpolnjena prijavnica pomeni prevzem obveznosti s strani razstavljavca, da bo na Miklavževem sejmu prisoten ves čas, ko se prireditev izvaja, oziroma od 4. – 6. decembra 2015, od 12.00 do 20.00.

Na sejem se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti. Organizator ima ob prijavi pravico od razstavljavca zahtevati:

a)       obrtno dovoljenje oziroma registracijo z odločbo pristojnega organa, da so izpolnjeni z zakonom določeni pogoji za opravljanje dejavnosti;

b)       ustrezno soglasje pristojnega zdravstvenega in veterinarskega inšpektorata, če bo razstavljavec na prireditvi opravljal promet z živili in s predmeti splošne rabe, degustacije živil ali demonstracijo predmetov splošne rabe oziroma gostinsko dejavnost.

Organizator ima pravico odpovedati sodelovanje razstavljavca na prireditvi, če ta ne dostavi zahtevanih dokazil ali če prodajni program ne ustreza zahtevam iz 2. odstavka splošnih določil ali iz drugih razlogov. Organizator ne odgovarja za kazni, ki jih prejmejo razstavljavci od pristojnih organov, v nobenem primeru, zato morajo ponudniki na prodajnih mestih imeti vsa ustrezna in veljavna dovoljenja za prodajo in opravljanje drugih vsebin v okviru najetega prodajnega prostora.

Rok prijave je 20. 11. 2015, do 12. ure. Zaradi omejenega števila stojnic si organizator pridržuje pravico, da prednost pri sodelovanju na sejmu omogoči tistim razstavljavcem, ki bodo pripomogli k bolj raznoliki ponudbi na sejmu ali ki delujejo v starem mestnem jedru Kopra. V primeru zapolnitve kapacitet bo organizator prekinil možnost prijave.

2. Dodelitev razstavnega prostora, cena in kavcija

Razstavni prostor je stojnica. Dodelitev posamezne stojnice posameznemu razstavljavcu določi organizator. Najem več kot ene stojnice s strani enega razstavljavca bo možen le izjemoma.

Sodelovanje na Miklavževem sejmu je za razstavljavce, ki so se prijavili pod vrsto prijave 1 ali 4, brezplačno. Taki razstavljavci organizatorju predhodno, a najkasneje v osmih dneh od prejema računa oziroma v primeru pozne prijave do 27. 11. 2015, zastavijo kavcijo v višini 50,00 EUR. Kavcija se povrne v roku sedmih (7) dni od konca sejma, ob pogoju, da so razstavljavci izpolnili obveznost prisotnosti iz 3. odstavka splošnih določil pogojev sodelovanja.

Razstavljavci, ki so se prijavili pod vrsto prijave 2 za najem stojnice in stroške organizacije prispevajo 50,00 EUR in zastavijo kavcijo v višini 50,00 EUR. Razstavljavci, ki so se prijavili pod vrsto prijave 3 za najem stojnice in stroške organizacije prispevajo 100,00 EUR in zastavijo kavcijo v višini 50,00 EUR. Kavcijo se povrne na enak način, kot je opisano v predhodnem odstavku. Razstavljavci se strinjajo s tem, da ima organizator diskrecijsko pravico določanja in/ali spreminjanja vrste prijave glede na prodajni program razstavljavca.

Plačilo mora biti nakazano na transakcijski račun Zavoda Koper Otok (IBAN SI56 0223 9026 0262 831) v roku osmih (8) dni po oddani prijavi oziroma najkasneje do 27. 11. 2015 v primeru poznih prijav. Če do takrat plačilo ni izvršeno, se smatra, da je prijavitelj odstopil od prijave.

3. Obveznosti organizatorja in razstavljavcev

V okviru prireditve organizator zagotovi:

a)       postavitev stojnic, možnost priključka na elektriko v bližini stojnic;

b)       promocijo dogodka in spremljevalni kulturni program na Titovem trgu.

V okviru sodelovanja na prireditvi se razstavljavec obvezuje:

c)       da bo estetsko uredil svojo stojnico in upošteval navodila organizatorja;

d)       da bo s stojnicami ravnal kot dober gospodar in da ob estetski ureditvi stojnice le-te ne bo poškodoval (prepovedano je zabijanje in lepljenje predmetov v/na stojnice);

e)       da odgovarja za škodo in nesrečo, ki jo povzroči na razstavnem prostoru on sam ali njegovo osebje in je dolžan poravnati vse nastale stroške z uničenjem razstavnega prostora;

f)        da bo sam poskrbel za potrebno dodatno opremo, ki jo potrebuje v času sejma, v prvi vrsti za električni podaljšek, luč za na stojnico in stole za svoje osebje, ter drugo;

g)       da bo skrbel za red in čistočo na prodajnem mestu ter v njegovi neposredni bližini;

h)       da bo upošteval navodila organizatorja v zvezi z dostavo na razstavni prostor;

i)         da bo upošteval predpise o prodaji na premičnih objektih in vse ostale zakonske obveznosti vezane na sejemsko prodajo, kot je med drugim obveza dvojezične označitve artiklov in njihovih cen, izdajanje računov strankam in ostalo.

Razstavljavec sprejema dejstvo, da organizator ne more zagotoviti:

a)       brezplačnega parkiranja za razstavljavce;

b)       luči in druge razsvetljave za vse stojnice;

c)       električnih podaljškov za stojnice;

d)       grelnikov na razstavnem prostoru in drugega.

4. Odgovornost organizatorja

Zavod Koper Otok ne odgovarja za poškodbe, izgube, uničenje ali odtujitve stvari razstavljavca, škodo nastalo zaradi tatvin, naravnih nesreč ali kateregakoli drugega vzroka. Zavod Koper Otok ne odgovarja za kazni, ki jih prejme razstavljavec s strani pristojnih organov. Razstavljavec odgovarja za škodo in nesrečo, ki jo povzroči na razstavnem prostoru on sam ali njegovo osebje.

5. Možnost odpovedi sejma

Glede na vremenske pogoje v predvidenem času sejma si organizator pridržuje pravico, da sejem prestavi, izvede le deloma ali odpove. V primeru, da se sejem izvede le deloma ali prestavi, razstavljavci niso upravičeni do povrnitve prispevka za najem stojnic. V primeru, da organizator odpove izvedbo sejma, razstavljavci prejmejo povrnjen prispevek in kavcijo na TRR naveden v prijavnici v roku štirinajstih (14) dni.

6. Sporazumno reševanje sporov

Organizator in razstavljavec se obvezujeta k mirnemu in sporazumnemu reševanju vseh sporov, ki bi nastali v zvezi s prijavo na ali izvedbo prireditve.

Pogoji sodelovanja se lahko spremenijo. Če se pogoji sodelovanja spremenijo po oddani prijavi razstavljavca, bo organizator slednjega o tem pravočasno obvestil.

[/toggle]